Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Ekspertyzy z zakresu wyceny mienia

Badania te mają na celu oszacowanie wartości ruchomości, takich jak telefony komórkowe, części samochodowe czy też sprzęt komputerowy.

Ekspertyzy z zakresu wyceny nieruchomości

Celem tych ekspertyz jest wycena nieruchomości w konkretnym czasie, uwzględniająca sytuację rynkową w danym okresie oraz stan techniczny, w jakim znajdowała się dana nieruchomość.