Biuro Ekspertyz Sądowych

W zakresie traseologii wykonujemy:

  • identyfikację śladów na różnych powierzchniach:
    • podeszew obuwia,
    • opon samochodów i innych pojazdów,
    • stóp ludzkich,
    • zwierząt;
  • badania porównawcze śladów pozostawionych z zabezpieczonym obuwiem.