Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Traseologia – dział kryminalistyki zajmujący się badaniem śladów:

  • podeszew obuwia,
  • opon samochodów i innych pojazdów,
  • stóp ludzkich,
  • zwierząt.

W zakresie tych badań wykonuje się:

identyfikację śladów na różnych powierzchniach, badania porównawcze śladów pozostawionych z zabezpieczonym obuwiem.