Biuro Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie

Jesteśmy największą we wschodniej Polsce Instytucją Specjalistyczną, która od 10 lat wydaje opinie sądowe i ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Od 2008 roku nasi biegli wykonali ponad 8500 opinii. Wysoka jakość, wiedza, profesjonalne podejście, praca zespołowa biegłych i ekspertów sprawiają, że opinie wydawane przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie są wysoko oceniane zarówno przez instytucje takie jak prokuratura, policja i sąd, jak i przez klientów indywidualnych, a nasi biegli wybitnie dobrze radzą sobie na sali sądowej. Elastyczność firmy i doświadczenie biegłych powoduje, że jesteśmy partnerem dla każdej instytucji i osoby indywidualnej.

 

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

Medycyna sądowa

Zespoły lekarzy opiniujących w zakresie szeregu różnych przypadków medycznych

Księgowość śledcza

Analizy z zakresu rachunkowości, księgowości, ekonomii itp. w ujęciu śledczym

Informatyka śledcza

Specjalistyczne analizy z zakresu Computer Forensics i wszelkie elektroniczne dowody

Fonoskopia

Stenogramy i transkrypty rozmów, identyfikacja osób na podstawie głosu, badanie autentyczności nagrań

Monitoring i techniki wizyjne

Poprawa jakości nagrań wideo, identyfikacja osób z nagrań monitoringu, ustalanie numerów rejestracyjnych.

Identyfikacja osób

Ustalanie tożsamości osób na nagraniach z monitoringów, identyfikacji osób na podstawie głosu, inne metody ustalania tożsamości

Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rekonstrukcje wypadków drogowych, ustalanie przyczyn, ustalanie prędkości

Badania pisma i dokumentów

Grafologia, autentyczność pisma odręcznego i podpisów, badanie dokumentów

Badania fizykochemiczne

Analizy DNA, badania narkotyków, identyfikacja substancji w tym dopalaczy

Procesowe odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych z dysków twardych, laptopów, telefonów, nagrań z monitoringu, pendrive'ów itp.

Ekspertyzy specjalistyczne

Badanie broni, analizy kryminalne, daktyloskopia, elektrotechnika, mechanoskopia, geologia, językoznawstwo i inne

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla policjantów, prokuratorów i sędziów ze specjalistycznych dziedzin kryminalistyki, szkolenia z bezpieczeństwa internetu

Konsultacje

Bezpłatne konsultacje dla organów ścigania z zakresów opiniowania, pomoc w przygotowaniu pytań, udział w czynnościach

Oferta dla firm, kancelarii, osób fizycznych

Badanie pisma i dokumentów

Grafologia, autentyczność pisma i podpisów, identyfikowanie kopii, badanie testamentów

Analizy księgowe

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, prawidłowość prowadzenia ksiąg

Konsultacje biegłych

Konsultacje w zakresie opinii sądowych, materiałów dowodowych i możliwości badań

Szkolenia

Szkolenia z zakresu interpretacji opinii biegłych sądowych oraz kryminalistyki

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.  

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.