Biuro Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonuje opinie w zakresie:

  • wyceny mienia,
  • wyceny nieruchomości,
  • wyceny wartości oprogramowania,
  • wyceny wartości przedsiębiorstw.