Biuro Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonuje fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych w zakresie:

  • badania narkotyków i dopalaczy (więcej o badaniu narkotyków)
  • badania identyfikacyjne substancji nieznanych
  • badania substancji we krwi
  • badania substancji łatwopalnych i środków popożarowych;
  • badania mikrośladów (włókien, powłok malarskich, lakierów samochodowych)
  • badania materiałów wybuchowych
  • badania GSR (pozostałości po wystrzale z broni palnej pochodzące z dymu prochowego)
  • badania mineralogiczne (gleboznawstwo).