Biuro Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonuje szereg specjalistycznych badań kryminalistycznych w zakresach:

  • analizy pojazdów samochodowych – w tym zakresie realizujemy: ustalenia dotyczące komputerów samochodowych, analizę łamaków, analizę komunikacji komputerów z urządzeniami samochodowymi.
  • badania broni – przede wszystkim ustalenie czy dany przedmiot jest bronią palną (USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. [Dz. U. Nr 53, poz. 549]), oprócz tego określenie: rodzaju broni palnej, stanu technicznego i zdolności użytkowej broni, identyfikacja broni na podstawie łusek i pocisków, ustalenie: kalibru broni, parametrów balistycznych, odległości z jakiej został oddany strzał, toru i kierunku lotu pocisku.
  • daktyloskopii – dotyczy: identyfikacji osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych, małżowiny usznej czy skóry ludzkiej, ustalenia przydatności pozostawionych śladów, ujawnienia śladów linii papilarnych oraz ich zabezpieczenie na różnych przedmiotach, identyfikacji zwłok na podstawie zebranych śladów, określenia wieku pozostawionych linii papilarnych, ustalenia sposobu powstania śladów linii papilarnych.
  • elektrotechniki – badania dotyczą: analizy stanu technicznego urządzeń, instalacji i osprzętu elektrycznego, sprawdzenia instalacji i osprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z przepisami i normami, ustalenia przyczyn porażeń prądem, zwarć i awarii w sieciach i urządzeniach elektrycznych, sprawdzenia, czy instalacja bądź urządzenie elektryczne było inicjatorem ognia, analizy sprawności i działania instalacji alarmowych;
  • językoznawstwa - opinie z zakresu językoznawstwa, w tym także w zakresie analizy tzw. "mowy nienawiści";
  • geologii, górnictwa, hydrogeologii – analizy dotyczą następujących zagadnień: eksploatacja kopalin i wód, nielegalna eksploatacja kopalin, szkody górnicze, wiercenie studni, zagrożenia wodne, obliczanie zasobów kopalin i wydobycia, uprawnienia geologiczne, kompetencję organów administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego, poszukiwanie kopalin, dokumentowanie geologiczne.
  • mechanoskopii – stwierdzenie, jakimi narzędziami lub przedmiotami zostały wykonane ślady zabezpieczone podczas oględzin, identyfikacja, jakimi narzędziami dokonano uszkodzeń, wgnieceń czy zadrapań na przedmiotach, stwierdzenie, czy wszystkie ślady zabezpieczone podczas oględzin zostały wykonane jednym narzędziem, stwierdzenie, czy na zabezpieczonym urządzeniu widnieją ślady świadczące o próbach jego demontażu lub włamania.
  • traseologii – przeprowadzamy: badania śladów: podeszew obuwia, opon samochodów i innych pojazdów, stóp ludzkich, zwierząt, oraz identyfikację śladów na różnych powierzchniach i badania porównawcze śladów pozostawionych z zabezpieczonym obuwiem.