Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Biuro Ekspertyz Sądowych wykonuje kompleksowe opinie z fonoskopii.

Posiada dwie specjalnie przygotowane pracownie do badań fonoskopijnych. Każda z nich cechuje się odmienną charakterystyką akustyczną, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania pełniejszego obrazu badanego zjawiska dźwiękowego. W biurze pracuje czterech ekspertów pełniących funkcje biegłych sądowych z zakresu fonoskopii lub badania odsłuchowego nagrań zakłóconych.

Ekspertyzy wykonywane są każdorazowo w sposób zespołowy – ilość osób zaangażowanych w badanie konkretnego zagadnienia jest zróżnicowana, w zależności od poziomu jego trudności i złożoności. Biegli zajmujący się badaniami fonoskopijnymi w naszym biurze posiadają zróżnicowane wykształcenie, wśród nich jest informatyk, logopeda i filolog. Każdy z nich w odmienny sposób spogląda na konkretne zagadnienia, dzięki czemu wykonywane przez nas opinie mają charakter kompleksowy, co jest niezbędne dla jak najwłaściwszego opisania danego problemu.

Wg definicji, „fonoskopia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniami zapisów dźwiękowych”. Nie jest przy tym istotne źródło owego zapisu dźwiękowego – może to być zarówno nagranie z podsłuchów, wykonane za pomocą dyktafonu, telefonu komórkowego, a także nagranie dźwiękowe stanowiące integralną część nagrania wizualnego.

Szczególnym obiektem zainteresowania fonoskopii jest głos i mowa ludzka – na tym właśnie obszarze skupiają się dwa podstawowe rodzaje analiz fonoskopijnych, tj. badanie identyfikacyjne mówców oraz spisanie treści nagrania. Na zupełnie osobnym krańcu natomiast znajduje się badanie autentyczności (rozumianej jako ciągłość, nie jako oryginalność) owych nagrań.

Podsumowując – główne cele badań fonoskopijnych należy określić następująco:

 • spisanie treści rozmów dowodowych (tj. wykonanie transkryptu, zwanego mylnie czasem stenogramem lub scenopisu);
 • „określenie miejsca i okoliczności nagrania” (tj. opis występujących na nagraniach dodatkowych odgłosów);
 • pobieranie głosowego materiału porównawczego do dalszych badań;
 • identyfikacja mówców na podstawie materiału dźwiękowego;
 • „profilowanie psychologiczne nieznanego mówcy”;
 • ocena autentyczności i integralności nagrania;
 • rejestracja nagrań testowych rejestratorami dowodowymi;
 • obróbka cyfrowa materiału, oczyszczenie z szumów i zakłóceń ułatwiając odsłuch materiału.

Dodatkowo, w ramach badań fonoskopijnych wykonywane są czynności dodatkowe:  

 • ocena nośników, formatów i systemów, w jakich dostarczono nagrania;
 • odzyskiwanie utraconych nagrań z urządzeń cyfrowych;
 • ustalenie daty powstania oraz ostatniej modyfikacji nagrań dowodowych;
 • ustalanie rodzaju urządzenia zapisującego dźwięk;
 • kopiowanie i konwertowanie nagrań z materiałów dowodowych do popularnych formatów;
 • digitalizacja zapisów analogowych (tj. z (mikro)kaset magnetofonowych, kaset wideo itp.).

Opinie i ekspertyzy wykonują nasi specjaliści wpisani na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Poznaj nasz zespół biegłych i ekspertów.