Biuro Ekspertyz Sądowych

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

Biuro Ekspertyz Sadowych w Lublinie jest Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. Prowadzi badania specjalistyczne oraz dysponuje stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym. Od 2008 roku biegli z Biura wykonali ponad 5800 opinii.  

Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych Biura wpisanych na listę biegłych, lub ekspertów z danych dziedzin. Biuro prowadzi badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracuje z zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własna laboratoria badawcze i pomieszczenia wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie.

 

 

Medycyna sądowa

Zespoły lekarzy opiniujących w zakresie szeregu różnych przypadków medycznych

Księgowość śledcza

Analizy z zakresu rachunkowości, księgowości, ekonomii itp. w ujęciu śledczym

Informatyka śledcza

Specjalistyczne analizy z zakresu Computer Forensics i wszelkie elektroniczne dowody

Fonoskopia

Stenogramy i transkrypty rozmów, identyfikacja osób na podstawie głosu, badanie autentyczności nagrań

Monitoring i techniki wizyjne

Poprawa jakości nagrań wideo, identyfikacja osób z nagrań monitoringu, ustalanie numerów rejestracyjnych.

Identyfikacja osób

Ustalanie tożsamości osób na nagraniach z monitoringów, identyfikacji osób na podstawie głosu, inne metody ustalania tożsamości

Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rekonstrukcje wypadków drogowych, ustalanie przyczyn, ustalanie prędkości

Badania pisma i dokumentów

Grafologia, autentyczność pisma odręcznego i podpisów, badanie dokumentów

Badania fizykochemiczne

Analizy DNA, badania narkotyków, identyfikacja substancji w tym dopalaczy

Procesowe odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych z dysków twardych, laptopów, telefonów, nagrań z monitoringu, pendrive'ów itp.

Ekspertyzy specjalistyczne

Badanie broni, analizy kryminalne, daktyloskopia, elektrotechnika, mechanoskopia, geologia, językoznawstwo i inne

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia dla policjantów, prokuratorów i sędziów ze specjalistycznych dziedzin kryminalistyki, szkolenia z bezpieczeństwa internetu

Konsultacje

Bezpłatne konsultacje dla organów ścigania z zakresów opiniowania, pomoc w przygotowaniu pytań, udział w czynnościach