Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

Biuro Ekspertyz Sadowych w Lublinie jest Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. Prowadzi badania specjalistyczne oraz dysponuje stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym. Od 2008 roku biegli z Biura wykonali ponad 5800 opinii.  

Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych Biura wpisanych na listę biegłych, lub ekspertów z danych dziedzin. Biuro prowadzi badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracuje z zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własna laboratoria badawcze i pomieszczenia wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie.