Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

W zakresie tych badań wykonujemy:

  • Kwalifikacja obrażeń i uszczerbków na zdrowiu na podstawie akt sprawy (obejmuje również rekonstrukcję wypadków drogowych wspólnie z biegłymi z zakresu wypadków drogowych, a także postępowanie roszczeniowe wobec firm ubezpieczeniowych);
  • Konsultacje specjalistyczne z zakresu medycyny w procesach karnych i cywilnych, w tym ocena postępowania lekarskiego (błędy medyczne, roszczenia rentowe, weryfikacja diagnostyki medycznej we wszystkich specjalnościach lekarskich i stomatologicznych);
  • Ocena lekarsko–sądowa treści pornograficznych pod kątem udziału osób poniżej 15. roku życia.