Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Od czego uzależniona jest cena opinii?

Koszt wykonania opinii uzależniony jest od ilości materiału, ilości zaangażowanych specjalistów (w przypadku opinii wymagających specjalistycznej wiedzy z różnych zakresów) oraz czynności koniecznych do wykonania celem udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez zlecającego.

W jaki sposób dokonuje się wstępnej wyceny?

Specjalista dokonujący oceny musi pracować z materiałem dowodowym lub jego kopią dostarczoną przez klienta. Nie ma możliwości udzielenia pełnej i kategorycznej odpowiedzi tylko na podstawie telefonicznego lub mailowego opisu problemu, bez równoległego przekazania do wglądu materiału będącego przedmiotem opinii lub ekspertyzy.

W czasie dokonywania wstępnej analizy oceniamy również realność oraz zasadność wykonania opinii lub ekspertyzy.

Jakie są koszty wyceny?

Koszt analizy wstępnej dla klientów indywidualnych, firm i kancelarii uzależniony jest od ilości przekazanego materiału oraz czynności które musi wykonać biegły lub zespół biegłych (w przypadku spraw wymagających wiedzy z różnych dziedzin). W przypadku gdy klient zdecyduje się skorzystać z usług naszej firmy, koszt analizy wstępnej odejmowany jest od ceny końcowej opinii.

Czy jest możliwe uzyskanie pomocy w zakresie prawidłowego zabezpieczania dowodu rzeczowego?

Na życzenie klienta oferujemy pomoc techniczną przy zabezpieczaniu w sposób procesowy dowodów rzeczowych.