BEZPŁATNE SZKOLENIE INTERNETOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o.

Dołącz bezpłatnie do ok. 90-minutowego szkolenia online. Podaj
e-mail, na który prześlemy Ci potwierdzenie zapisu oraz link do webinaru. Do zobaczenia!

Liczba miejsc ograniczona !

Nasz prelegent:
Agnieszka PięcińskaBiegły sądowy z zakresu fonoskopii, odsłuchu nagrań zakłóconych i identyfikacji osób na podstawie mowy.

Termin: 7 maja 2021 r. godz. 11:00

Podczas szkolenia dowiesz się jak na jakość opinii wpływa sposób zabezpieczenia materiału dowodowego. Poznasz jakie są metody wykonywania badania autentyczności i jakie są ograniczenia w takim badaniu.

Jak uzyskać skuteczną opinię z fonoskopii ?
-analiza autentyczności nagrań

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Definicja autentyczności nagrania.

Wpływ rodzaju materiału na możliwość wykonania badania (jak format zapisu pliku i rodzaj urządzenia rejestrującego wpływa na końcowy wynik opinii).

Zabezpieczenie i przygotowanie materiału dowodowego.

Na szkoleniu omówimy...

Metody wykorzystywane w badaniu autentyczności.

Ustalenie daty powstania nagrania.

Ograniczenia w badaniu autentyczności nagrań.

Najczęściej popełniane błędy, ograniczające możliwości biegłego.

Dla kogo jest to szkolenie

PROKURATURA

SĄD

POLICJA

Cykl szkoleń przygotowanych na 2021 rok to szkolenia zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla pracowników sądów, prokuratur i policji.
Zapisz się na darmowe szkolenie

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Ekspertyz Sądowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-469) przy ul. Budowlana 26 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000307787, REGON: 060369684, NIP: 9462553407 (dalej: my). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji webinaru, konferencji lub zakupu przez Ciebie naszych usług oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie kontaktu na Twoje żądanie, marketingu naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie (m.in. w zakresie gSuite). Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy (webinar, konferencja, usługa) – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy transferować Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie standardowych klauzul umownych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Biuro Ekspertyz Sądowych