Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Celem badań z zakresu elektrotechniki jest m.in. ustalenie stanu technicznego instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną, ewentualnych przyczyn ich wadliwego działania i wpływu usterek na ich pracę oraz otoczenie, w którym się znajdują.

W zakres ekspertyz z elektrotechniki wchodzą:

  • analiza stanu technicznego urządzeń, instalacji i osprzętu elektrycznego;
  • sprawdzenie instalacji i osprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z przepisami i normami;
  • ustalenie przyczyn porażeń prądem, zwarć i awarii w sieciach oraz urządzeniach elektrycznych;
  • sprawdzenie, czy instalacja bądź urządzenie elektryczne było inicjatorem ognia;
  • analiza sprawności działania instalacji alarmowych.