Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Jesteśmy instytucją zatrudniającą biegłych sądowych i ekspertów z różnych dziedzin kryminalistyki.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i przygotowywane ekspertyzy.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych sądowych wpisanych na listę biegłych lub ekspertów z różnych dziedzin.Nasza instytucja prowadzi badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własne laboratoria badawcze i pomieszczenia specjalistyczne wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie.

Pracujący w naszej instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach a cały proces jest wielokrotnie weryfikowany przez kierowników poszczególnych laboratoriów.

Będąc największą we wschodniej Polsce i jednocześnie jedną z największych w Polsce Instytucją Specjalistyczną świadczącą tak szeroki zakres ekspertyz kryminalistycznych, posiadamy, w odróżnieniu od części konkurencji, własne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie, w których opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Siedziba biura jest o łącznej powierzchni 550 m2.

Nasze motto

W codziennej pracy przyświeca nam pewna bardzo ważna dewiza.

Jesteśmy,
bo prawda nie obroni się sama...

Biegli sądowi i eksperci opiniujący w sprawach

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, gdzie wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.
Poznaj nasz zespół biegłych.

Warto współpracować z Biurem Ekspertyz Sądowych

Jako Instytucja Specjalistyczna zapewniamy kompleksową obsługę zleceń i postanowień. Tworzymy zespoły biegłych i dobieramy specjalistów.
Zobacz dlaczego warto z nami współpracować.

Wykonujemy opinie dla naszych klientów

Przez 10 lat wykonaliśmy ponad 8500 opinii dla takich instytucji jak: Sądy, Prokuratury, Policja, Straż Graniczna, Służby Państwowe itp. Zobacz więcej o jednostkach i klientach z nami współpracujących.

Szkolenia

Opierając się na naszej wieloletniej wiedzy i bardzo szerokim doświadczeniu prowadzimy szkolenia dla sędziów, prokuratorów, policjantów jak również szkolenia specjalistyczne dla firm, kancelarii prawniczych, adwokatów i radców. Przeczytaj więcej o naszych szkoleniach.