Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Jesteśmy Instytucją zatrudniającą biegłych sądowych i specjalistów z różnych dziedzin kryminalistyki.
Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych różnych specjalizacji ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Przedstawiamy nasz zespół.

Artur Przybyś – mgr inż., ukończone studia na Politechnice Lubelskiej oraz absolwent studiów MBA, zdany egzamin państwowy na członków do rad Nadzorczych, Prezes Zarządu Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. wpisany na listę biegłych, 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych o wartości łącznie ok. 5 mln zł.

Anna Synajewska-Przybyś – mgr, z wykształcenia chemik, biegły sądowy z zakresu badania dokumentów, grafologii, klasycznego badania dokumentów, klasycznego badania pisma ręcznego, podpisów i dokumentów, kryminalistycznego badania pisma i dokumentów, kryminalistycznej identyfikacji pisma ręcznego wpisany na listę biegłych przy sądzie Okręgowym w Lublinie.
Członek zarządu.

Tomasz Sidor – mgr inż., absolwent Wydziału Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz Sądzie Okręgowym w Krakowie. Na co dzień kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, gdzie pod jego okiem i ze współudziałem zostało przygotowanych ponad 2000 opinii z najróżniejszych dziedzin informatyki śledczej. Dodatkowo trener i wykładowca prowadził zajęcia między innymi w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz studiach podyplomowych z informatyki śledczej.
Członek zarządu.

 

W laboratoriach Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie pracują biegli sądowi i specjaliści z dziedzin takich jak:

Księgowość śledcza

W ramach wydziału księgowości śledczej i innych powiązanych zakresów pojawiających się w postępowaniach karno-gospodarczych i cywilnych biegli sądowi i specjaliści wykonują ekspertyzy z dziedzin:

 • analizy ekonomicznej przedsiębiorstw;
 • rachunkowość;
 • finanse;
 • księgowość;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • zamówienia publiczne;
 • rachunkowość szkół (oświata);
 • księgowość spółdzielni;
 • bankowość (SKOK);
 • fundusze strukturalne;
 • przepływy finansowe;
 • wycena przedsiębiorstw;
 • prawo pracy;
 • prawo bankowe;
 • rynki kapitałowe;
 • prawo podatkowe;
 • prawo upadłościowe;

Informatyka Śledcza

W ramach wydziału informatyki śledczej biegli sądowi i specjaliści wykonują ekspertyzy z dziedzin takich jak:

 • techniki przełamywania zabezpieczeń elektronicznych
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • przestępczości komputerowej
 • informatyka śledcza;
 • programowanie;
 • analiza i wycena oprogramowania;
 • analiza i wycena sprzętu;
 • techniki podsłuchowe;
 • analiza działania oprogramowania;
 • techniki przełamywania zabezpieczeń systemów komputerowych;
 • analiza budowy i funkcjonowania urządzeń;
 • sieci komputerowe;
 • odzyskiwanie danych;
 • technik audiowizualnych;
 • ocena materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich;
 • sharingu - nielegalnego udostępniania sygnałów telewizyjnych;

Monitoring

W ramach wydziału technik audiowizualnych - monitoringu biegli sądowi i specjaliści wykonują ekspertyzy z zakresu:

 • monitoringu
 • obróbki obrazu;
 • poprawy jakości obrazu;
 • identyfikację pojazdów na podstawie cech szczególnych;
 • ustalanie czasu powstania nagrań wideo;
 • ocenę autentyczności nagrań (stwierdzenie czy nie były podejmowane próby montowania nagrania);
 • odzyskiwanie utraconych nagrań z systemów monitoringu;
 • opis zdarzeń widocznych na nagraniach;
 • analizę poklatkowa materiału, wyodrębnianie zrzutów ekranu z wizerunkiem osób, zapisem zdarzeń do plików graficznych;
 • analizę przestrzenna nagrań;.

Telefony komórkowe

W ramach wydziału informatyki śledczej biegli sądowi i specjaliści wykonują ekspertyzy z zakresu:

 • analizy telefonów komórkowych
 • elektroniki;
 • ujawnienie wszelkich danych zapisanych w urządzeniach (SMS, MMS, nagrania, kontakty, wiadomości e-mail, czaty itp.);
 • odzyskiwanie wykasowanych danych (usuniętych z pamięci telefonu lub kart SIM, usuniętych SMS, kontaktów, plików zdjęć oraz plików wideo);
 • ustalanie pozycji GPS urządzeń i ich użytkowników;
  wykonywanie analiz kryminalnych połączeń telefonicznych z wykorzystaniem danych operatorów komórkowych w zakresie logowań do stacji bazowych i tras przemieszczania abonenta;
 • procesowe dokumentowanie zawartości;
 • naprawę uszkodzonych aparatów (rozbitych, złamanych, zalanych, stopionych) i odczyt zawartości;

Fonoskopia

W ramach wydziału fonoskopi biegli sądowi i specjaliści wykonują ekspertyzy z zakresu:

 • badania odsłuchowego nagrań zakłóconych;
 • językoznawstwa języka polskiego i ukraińskiego;
 • rejestracji materiału porównawczego
 • poprawy jakości dziwięku;
 • trenskrypcji;

Badanie pisma

W ramach badania pisma posiadamy biegłych sądowych i specjaliści wykonujących badania z zakresu:

 • badania i ekspertyzy pisma;
 • badania dokumentów i podpisów;
 • identyfikacji pisma ręcznego;
 • badanie pisma maszynowego;
 • kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników;
 • badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP;
 • identyfikacja papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów;
 • badanie autentyczności dokumentów urzędowych takich, jak legitymacje, świadectwa, dyplomy, akta notarialne;
 • badanie autentyczności dokumentów prywatnych takich, jak testamenty, anonimy, listy.

Wypadki Drogowe

W przypadku wypadków drogowych posiadamy biegłych sądowych i specjalistów z wieloletnią praktyką wydających opinie z zakresu:

 • analizy miejsca wystąpienia wypadku drogowego;
 • trajektorii ruchu pojazdów;
 • określenie sprawcy wypadku oraz ustalenie czy istniała możliwość jego uniknięcia;
 • określenie stanu technicznego pojazdu przed i po wypadku;
 • określenie wpływu stanu technicznego pojazdu na powstanie i przebieg wypadku;
 • techniki samochodowej;
 • określenie topografii i rozmiarów uszkodzeń nadwozia pojazdów, powstałych w wyniku zderzenia.;

Medycyna sądowa

W ramach wydziału Medycyny Sądowej posiadamy zespół lekarzy i biegłych sądowych z wieloletnią praktyką wydających opinie z następujących dziedzin:

 • Alergologia
 • Anestezjologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia
 • Endokrynologia dziecięca
 • Gastrologia
 • Ginekologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Laryngologia
 • Lekarz rodzinny
 • Medycyna ogólna
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna sądowa
 • Neonatologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Okulistyka
 • Onkologia
 • Ortopedia-traumatologia
 • Pediatria
 • Psychologia
 • Pulmonologia
 • Rehabilitacja
 • Stomatologia

Biegli i eksperci z różnych specjalizacji

 • Biegły sądowy z zakresu antropologii sądowej,
 • Biegły sądowy z zakresu językoznawstwa,
 • Biegły sądowy z zakresu daktyloskopii i traseologii,
 • Biegły sądowy z zakresu badania broni, amunicji i badań balistycznych,
 • Biegły sądowy i rzeczoznawca majątkowy z wyceny nieruchomości,
 • Biegły sądowy z zakresu wycen jubilerskich,
 • Biegły sądowy z zakresu historii sztuki, wyceny malarstwa polskiego i europejskiego oraz wyrobów rzemiosła artystycznego do połowy XX w. i badanie ich autentyczności,
 • Ekspert i rzeczoznawca majątkowy z wyceny ruchomości,
 • Ekspert z BHP,
 • Ekspert z pożarnictwa,
 • Ekspert z gospodarki wodno-ściekowej,
 • Ekspert z zakresu mechanoskopii,
 • Ekspert z zakresu inżynierii procesów budowlanych,
 • Zespół ekspertów z badań fizyko-chemicznych,
 • Zespół ekspertów z materiałów i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Współpracuje z nami jeszcze wielu biegłych i ekspertów, powyżej nie przedstawionych ani nie wymienionych ze specjalizacji. Łącznie współpracujemy z ponad 100 biegłymi i specjalistami o różnych specjalizacjach.
W przypadkach opinii złożonych tworzymy zespoły interdyscyplinarne, gdzie biegli i specjaliści wspólnie pracują nad złożonymi sprawami, uzyskując dzięki temu kompleksową i pełną, najwyższej jakości opinię.