Biuro Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją zatrudniającą biegłych sądowych i specjalistów z różnych dziedzin kryminalistyki. 

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych różnych specjalizacji ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

 

Przedstawiamy nasz zespół.

 

Artur Przybyśmgr inż., ukończone studia na Politechnice Lubelskiej oraz absolwent studiów MBA, zdany egzamin państwowy na członków do rad Nadzorczych, od 6 lat Prezes Zarządu Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. biegły sadowy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz rozliczania dotacji unijnych przy sądzie Okręgowym w Lublinie, 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych o wartości łącznie ok. 5 mln zł.

 

 

 

Anna Synajewska-Przybyśmgr, biegły sądowy z zakresu badania dokumentów, grafologii, klasycznego badania dokumentów, klasycznego badania pisma ręcznego, podpisów i dokumentów, kryminalistycznego badania pisma i dokumentów, kryminalistycznej identyfikacji pisma ręcznego przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

Członek zarządu.

 

Tomasz Sidormgr inż., absolwent Wydziału Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na co dzień kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, gdzie pod jego okiem i ze współudziałem zostało przygotowanych ponad 1700 opinii z najróżniejszych dziedzin informatyki śledczej. Dodatkowo trener i wykładowca prowadził zajęcia między innymi w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz studiach podyplomowych z informatyki śledczej.

Członek zarządu.

 

 • Anna Jędruch - biegły sądowy z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, finansów i rachunkowości, księgowości, księgowości śledczej przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

W zespole biegłych i ekspertów z księgowości śledczej i innych powiązanych zakresów pojawiających się w postępowaniach karno-gospodarczych i cywilnych posiadamy specjalistów z wieloletnią praktyką z następujących dziedzin:

 • rachunkowość;
 • finanse;
 • księgowość;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • zamówienia publiczne;
 • rachunkowość szkół (oświata);
 • księgowość spółdzielni;
 • bankowość (SKOK);
 • fundusze strukturalne;
 • przepływy finansowe;
 • wycena przedsiębiorstw;
 • prawo pracy;
 • prawo bankowe;
 • rynki kapitałowe;
 • prawo podatkowe;
 • prawo upadłościowe;

 

 • Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, techniki przełamywania zabezpieczeń elektronicznych, przestępczości komputerowej przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

 • Biegły sądowy z zakresu badań audiowizualnych, informatyki śledczej, legalności oprogramowania komputerowego przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

W zespole biegłych i ekspertów informatyki śledczej posiadamy specjalistów z wieloletnią praktyką z następujących dziedzin:

 • informatyka śledcza;
 • programowanie;
 • analiza i wycena oprogramowania;
 • analiza i wycena sprzętu;
 • techniki podsłuchowe;
 • analiza działania oprogramowania;
 • techniki przełamywania zabezpieczeń systemów komputerowych;
 • analiza budowy i funkcjonowania urządzeń;
 • sieci komputerowe;
 • odzyskiwanie danych;
 • ocena materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich;

 

Biegli z analizy zapisów monitoringu

 • Rafał Szałapski - mgr inż., ukończone studia informatyczne na Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada certifikat EITCA/CG z dziedziny grafiki komputerowej.
  Biegły sądowy z zakresu technik wizualnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Wykonał ponad 200 opinii z różnych dziedzin informatyki śledczej, głównie z zakresu technik wizualnych i monitoringu. W kręgu jego zainteresowań oprócz nowoczesnych technik graficznych i filmowych, motoryzacji są również sport i historia.

 

Biegli z analizy telefonów komórkowych i odsłuchu nagrań zakłóconych

 • Paweł Dejko - mgr inż., elektronik, ukończone studia o kierunku informatycznym na Politechnice Lubelskiej.

Biegły sądowy z zakresu badania odsłuchowego nagrań zakłóconych, badania telefonów komórkowych przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

Autor kilkuset testów, felietonów i artykułów poświęconych technologiom mobilnym, dla wortali technologicznych w kraju i za granicą. Doświadczenie przy realizacji dźwięku oraz adaptacji akustycznej pomieszczeń. Grafik komputerowy. Wykonał ponad 360 opinii i ekspertyz z zakresu fonoskopii, badania telefonów komórkowych, informatyki śledczej, analizy zapisów monitoringu, elektroniki i badania urządzeń telekomunikacyjnych. Wielokrotnie uczestniczył w przesłuchaniach na potrzeby postępowania karnego oraz wykonywał pobieranie materiału porównawczego od podejrzanych, w terenie.

 

Biegli z fonoskopii

 • Agnieszka Pięcińska - biegły sądowy z zakresu fonoskopii, badania odsłuchowego nagrań zakłóconych przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

 • Przemysław Piaseczny - mgr, absolwent Filologii Słowiańskiej KUL, doktorant w Instytucie Filologii Polskiej KUL. 

Biegły sądowy z zakresu fonoskopii, badania odsłuchowego nagrań zakłóconych, językoznawstwa języka polskiego i ukraińskiego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Wykonał samodzielnie i wraz z zespołem ok. 150 opinii z zakresu przede wszystkim fonoskopii, ale także z językoznawstwa oraz technik wizualnych. W kręgu jego zainteresowań są polityka, historia, językoznawstwo historyczne, muzyka i Łódź.

 

 • Biegły sądowy z zakresu fonoskopii, informatyki śledczej przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

Biegli z badania pisma, dokumentów i grafologii

   
 • Maciej Oleszek - mgr, absolwent Filozofii Przyrody Nieożywionej KUL oraz Studiów Podyplomowych Ekspertyzy Dokumentów na Uniwersytecie Wrocławskim.

Biegły sądowy z zakresu badania dokumentów, badania porównawczego pisma, ekspertyzy pisma, grafologii, klasycznego badania dokumentów, klasycznego badania pisma ręcznego, podpisów i dokumentów, kryminalistycznego badania pisma i dokumentów, kryminalistycznej identyfikacji pisma ręcznego, technicznego badania dokumentów przy sądzie Okręgowym w Lublinie. Niestrudzony badacz pisma od 2009 roku. Wykonał samodzielnie i wraz z zespołem ok. 250 opinii.

 

 • Wojciech Stępień - mgr, absolwent Archiwistyki na UMCS, Studiów Podyplomowych z Informatyki na KUL oraz Studiów Podyplomowych z Ekspertyzy Dokumentów na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Biegły sądowy z zakresu badania dokumentów, badania porównawczego pisma, ekspertyzy pisma, grafologii, klasycznego badania dokumentów, klasycznego badania pisma ręcznego, podpisów i dokumentów, kryminalistycznego badania pisma i dokumentów, kryminalistycznej identyfikacji pisma ręcznego, technicznego badania dokumentów przy sądzie Okręgowym w Lublinie. Badaniem pisma ręcznego i dokumentów zajmuje się od 2009 roku. Wykonał samodzielnie i wraz z zespołem ok. 250 opinii. Główne zainteresowanie to badania techniczne dokumentów.

 

Biegli z wypadków drogowych

 • Biegły sądowy w zakresie ruchu drogowego, techniki samochodowej - ekspertyzy i rekonstrukcji wypadków drogowych przy sądzie Okręgowym w Lublinie.
 • Biegły sądowy w zakresie ruchu drogowego, techniki samochodowej - ekspertyzy i rekonstrukcji wypadków drogowych przy sądzie Okręgowym w Lublinie.
 • Biegły sądowy w zakresie ruchu drogowego i techniki samochodowej przy sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

Biegli z medycyny sądowej

W zespole lekarzy zajmujących się przypadkami medycznymi z medycyny sądowej posiadamy specjalistów i biegłych z wieloletnią praktyką z następujących dziedzin:

 • Alergologia
 • Anestezjologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia
 • Endokrynologia dziecięca
 • Gastrologia
 • Ginekologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Laryngologia
 • Lekarz rodzinny
 • Medycyna ogólna
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna sądowa
 • Neonatologia
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Okulistyka
 • Onkologia
 • Ortopedia-traumatologia
 • Pediatria
 • Psychologia
 • Pulmonologia
 • Rehabilitacja
 • Stomatologia

 

Biegli i eksperci z różnych specjalizacji

W zespole biegłych i ekspertów mamy specjalistów z następujących dziedzin:

 • Biegły sądowy z antropologii sądowej.
 • Biegły sądowy z językoznawstwa.
 • Biegły sądowy z daktyloskopii  i traseologii.
 • Biegły sądowy z badania broni, amunicji i badań balistycznych.
 • Biegły sądowy i rzeczoznawca majątkowy z wyceny nieruchomości.
 • Ekspert i rzeczoznawca majątkowy z wyceny ruchomości.
 • Ekspert z BHP.
 • Ekspert z gospodarki wodno-ściekowej.
 • Ekspert z zakresu mechanoskopii.
 • Zespół ekspertów z badań fizyko-chemicznych pod kierunkiem prof. dr hab.
 • Zespół diagnostyków laboratoryjnych pod kierunkiem prof. dr hab. n. med.
 • Zespół ekspertów z materiałów i przetwórstwa tworzyw sztucznych pod kierunkiem dr hab. inż.

 

Współpracuje z nami jeszcze wielu biegłych i ekspertów, powyżej nie przedstawionych ani nie wymienionych ze specjalizacji. Łącznie współpracujemy z ponad 100 biegłymi i specjalistami o różnych specjalizacjach.

W przypadkach opinii złożonych tworzymy zespoły interdyscyplinarne, gdzie biegli i specjaliści wspólnie pracują nad złożonymi sprawami, uzyskując dzięki temu kompleksową i pełną, najwyższej jakości opinię.