Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Badania z zakresu wypadków drogowych polegają na analizie okoliczności, miejsca i uszkodzeń pojazdów, w celu określenia przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych, dzięki czemu istnieje możliwość wskazania sprawcy zdarzenia.

W zakres ekspertyz z dziedziny wypadków drogowych i techniki samochodowej wchodzą:

 • analiza miejsca wystąpienia wypadku drogowego, a w szczególności:
  • wzajemnego usytuowania pojazdów, ludzi i przeszkód,
  • trajektorii ruchu pojazdów,
 • rekonstrukcja wypadków drogowych;
  • potrącenie pieszego,
  • potrącenie rowerzysty,
  • najechanie,
  • uderzenie,
  • zderzenia pojazdów,
 • odtworzenie przebiegu zdarzenia (analiza czasowo - przestrzenna wypadku);
 • ustalanie prędkości pojazdów przed wypadkiem;
 • ustalenie prędkości samochodu w chwili uderzenia pieszego;
 • wyznaczanie prędkości kolizyjnej;
 • określenie położenia pojazdu w chwili rozpoczynania manewru;
 • ustalenie widoczności na drodze, w tym zasięgu oświetlenia drogi;
 • ocena techniki i taktyki jazdy kierujących;
 • określenie sprawcy wypadku oraz ustalenie czy istniała możliwość jego uniknięcia;
 • komputerowa symulacja wypadku;
 • analiza techniczna pojazdu:
  • określenie wpływu stanu technicznego pojazdu na powstanie i przebieg wypadku,
  • określenie topografii i rozmiarów uszkodzeń nadwozia pojazdów, powstałych w wyniku zderzenia.

W zakresie analiz wypadków drogowych wydawana jest również opinia dotycząca badań medyczno - sądowych.