Biuro Ekspertyz Sądowych

W zakresie badania pisma i dokumentów wykonujemy:

  • określanie autentyczności pisma ręcznego i podpisów;
  • badanie pisma maszynowego;
  • kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników;
  • badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP;
  • identyfikacja papierów wartościowych;
  • badanie dokumentów bankowych takich, jak np. weksle i czeki oraz papierów wartościowych;
  • badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów;
  • badanie autentyczności dokumentów urzędowych takich, jak legitymacje, świadectwa, dyplomy, akta notarialne;
  • badanie autentyczności dokumentów prywatnych takich, jak testamenty, anonimy, listy.