Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonuje dla la firm, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz osób fizycznych ekspertyzy z zakresu księgowości, ekonomii, rachunkowości, finansów i innych powiązanych zakresów pojawiających się w postępowaniach karno-gospodarczych i cywilnych.

Najczęściej ekspertyzy prowadzone przez biegłych i wysokiej klasy specjalistów z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności gospodarcze, instytucje publiczne i spółdzielnie, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Analiza taka pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby obowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

W zakres wykonywanych przez Biuro ekspertyz i opinii z księgowości śledczej wchodzi:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości);
 • badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych;
 • analiza z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, parabanków);
 • analiza z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy i inne);
 • analiza z zakresu prawa pracy (prawidłowość naliczania wynagrodzeń,  obciążeń ZUS, świadczeń emerytalno-rentowych);
 • analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa;
 • analiza przepływu środków pieniężnych;
 • analiza dokumentacji przetargowej związanej z zamówieniami publicznymi;