Biuro Ekspertyz Sądowych

Współpraca z BES

Oferta dla dla firm, kancelarii, osób fizycznych

Wykonujemy ekspertyzy i opinie dla firm, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz osób fizycznych. Są to opinie i ekspertyzy, które mogą być wykorzystywane do własnych celów jak i w postępowaniach karnych, gospodarczych i cywilnych.
Biuro Ekspertyz Sadowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzi badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zapoznaj się z naszym zakresem usług, wykonujemy również zlecenia specjalistyczne w obszarach nie wyszczególnionych poniżej.

 

Monitoring - identyfikacja

Poprawa jakości nagrań, ustalanie i identyfikacja osób, identyfikacja pojazdów i zdarzeń

Badanie pisma i dokumentów

Grafologia, autentyczność pisma i podpisów, identyfikowanie kopii, badanie testamentów

Analizy księgowe

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, prawidłowość prowadzenia ksiąg

Konsultacje biegłych

Konsultacje w zakresie opinii sądowych, materiałów dowodowych i możliwości badań

Odzyskiwanie danych Lublin

Odzyskiwanie danych z dysków twardych, nagrań z monitoringu, telefonów itp.

Informatyka śledcza

Procesowe zabezpieczanie danych, kradzież danych, naruszanie praw autorskich, oprogramowanie szpiegujące

Badanie fonoskopijne

Stenogramy i transkrypty nagrań, poprawa jakości, badanie autentyczności, ustalanie czasu powstania nagrań

Szkolenia

Szkolenia z zakresu interpretacji opinii biegłych sądowych oraz kryminalistyki